CTA ZALO

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

CTA Solution phát triển gói sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi rõ ràng, chia làm 2 nhóm chính cơ bản như dưới đây.

BRANDING AND DESIGN

Gồm các dịch vụ liên quan đến thương hiệu và thiết kế ấn phẩm

cta img
DIGITAL AND SOCIAL

Gồm các dịch vụ quảng cáo số, phát triển hệ thống mạng xã hội, kết nối khách hàng.

cta img

PHÁT TRIỂN CỐT LÕI

Chiến lược phát triển tập trung vào các dịch vụ để mang lại giá trị chất lượng cho quý đối tác/khách hàng của CTA Solution

Sáng Tạo Ấn Tượng

Tạo ra các nội dung sáng tạo và mang đến sự độc đáo riêng cho từng lĩnh vực khác nhau của đối tác

Ứng Dụng Số

CTA Solution hỗ trợ kết nối và ứng dụng số vào doanh nghiệp dành cho quý khách hàng có nhu cầu phát triển

integations

Phát Triển Nguồn Nhân Lực

CTA Solution mong muốn đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trên tinh thần "Cùng nhau phát triển" - Hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau

  • Đào tạo thường kỳ
  • Thiết kế khóa học
  • Chia sẻ kinh nghiệm
  • Nâng cao năng lực
  • Tham gia diễn đàn
  • Hợp tác phát triển